برگزیدگان تاک در کنگره ششم متخصصان علوم اطلاعات معرفی شدند

دکتر مریم پاکدامن و دکتر امیرضا اصنافی دبیران نشست تجربه‌ها و ایده‌های کتابداران ( تاک) ششمین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات، در مراسم اختتامیه کنگره برگزیدگان ایده و تجربه را معرفی کردند.

در نشست تاک ششمین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات با شعار اصلی “ما و تحول دیجیتال: راهبردهای تحول دیجیتال در کتابخانه ها ، آرشیوها و موزه ها”،  دو تجربه در سالن محل برگزاری به شکل شفاهی و 5 تجربه و 4 ایده نیز به صورت آنلاین در سامانه ادوبی کانکت ارائه شدند. داوران حاضر در این نشست ، استاد محمود شمسبد (استاد پیشکسوت و بازنشسته دانشگاه الزهرا)؛ دکتر مریم پاکدامن (متخصص علوم اطلاعات و مدرس دانشگاه) و دکتر امیررضا اصنافی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) بودند که در روز جمعه ساعت 10 تا 13 در سالن قلم کتابخانه ملی ایران به صورت نیمه حضوری برگزار شد. حاضران در این نشست به صورت الکترونیکی به آثار ارائه شده رای دادند و ایده و تجربه برتر بر اساس شمارش آراء و نظر هیات داوران انتخاب شدند.بر این اساس، تجربه محمد امین نادری و لیا عرفانی  با عنوان “خشت های مهربانی: تجربه فعالیت کتابخوانی در کوره های آجرپزی حاشیه شهر مشهد” و ایده سمانه برجی با عنوان “طراحی نرم‌افزار بومی باهدف استخراج و آرشیو داده‌های رسانه‌های اجتماعی (نـادر)”، حائز بیشترین آراء شده و در اختتامیه به عنوان تجربه و ایده برگزیده معرفی و از آنها تقدیر شد.

 

آخرین اخبار