برگزاری گزارش ایفلا: 2015: کیپ تاون، آفریقای جنوبی

ایفلا در نشست‌های متعدد و موضوعهای مختلف با کمک نزدیک به 60 کمیته تخحصصی مطالب کاربردی و تخصصی زیادی را عرضه می کند که همه می‌توانند با مراجعه به مدارک منتشره از آنها بهره ببرند،‌ لیکن حضور در ایفلا دیدنیها و شنیدنیهایی دارد که باید از زبان شرکت کنندگان در این بزرگترین نشست کتابداران جهان بشنویم. در سال جاری (2015)‌دو کتابدار ایرانی در این کنگره عظیم شرکت داشتند که قرار است شما را از دیده ها و شنیده های خود که احتمالا همراه عکسها و اسلایدهای دیدنی است بهره مند سازند.

از شما دعوت می کنیم که در این نشست که از ساعت 15 تا 17 روز چهارشنبه 29/7/1392 در تالار سخن پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران واقع در تهران خیابان انقلاب تقاطع فلسطین برگزار می شود شرکت فرمائید.

آخرین اخبار