برگزاری نشستی تخصصی با رییس آرشیو سلطنتی عمان

نشست حرفه‌مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی با رییس آرشیو سلطنتی عمان؛ حمد بن محمد الضوبانب، روز دوشنبه 26 تیرماه 1397 از ساعت ٩ تا 10:30 در اندیشگاه فرهنگی كتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

حضور در این نشست برای علاقمندان آزاد است.

آخرین اخبار