برگزاری مجمع عمومی شاخه آذربایجان شرقی

 

 زمان: چهارشنبه 12 آذرماه 1393

 مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده جغرافیا دانشگاه تبریز

 

 

 

آخرین اخبار