برگزاری مجمع عمومی انجمن

 

فایل مربوط به مجمع از طریق همین وبگاه در اختیار قرار گرفته است و از تمامی شاخه‌های انجمن، اعضای گروه‌های آموزشی و سایر افراد خواهشمند است نسخه ای از آن را تهیه و در محل دید عموم جهت اطلاع‌رسانی قرار دهند.

 

آخرین اخبار