برگزاری مجمع عمومی انجمن

 

فايل مربوط به مجمع از طريق همين وبگاه در اختيار قرار گرفته است و از تمامي شاخه‌هاي انجمن، اعضاي گروه‌هاي آموزشي و ساير افراد خواهشمند است نسخه اي از آن را تهيه و در محل ديد عموم جهت اطلاع‌رساني قرار دهند.

 

آخرین اخبار