برگزاری مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران فروردین ماه ۱۳۹۱

 

برنامه مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در فایل پیوست 

آخرین اخبار