برگزاری سومین برنامه زنده آموزشی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با حضور دکتر عبدالرضا نورورزی چاکلی

سومین برنامه زنده آموزشی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ الی ۲۳در صفحه اینستاگرام انجمن با عنوان «قطب نمای آموزش ۳» و با موضوع «مسئله و موضوع پژوهش: چارچوب ها و شیوه های تدوین» برگزار خواهد شد.

جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش و مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد و مدیر گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مدرس این نشست خواهند بود. این برنامه به منظور یاری رساندن به پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی شده است.

آخرین اخبار