برگزاری دومین هم اندیشی مجازی عمومی زنده انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

منظور از این برنامه بحث و تبادل نظر هرچه بیشتر کتابداران و متخصصان علوم اطلاعات و بیان تجربیات مربوط به ایام کروناست و تلاش می گردد تا به دو پرسش زیر  پاسخ داده شود :
١- به نظر شما مهمترین مسئولیت اجتماعی کتابداران در شرایط کرونایی چیست؟
۲- شما چگونه تهدید کرونا را به فرصتی برای خدمت تبدیل کرده اید؟
از همه ی متخصصان و علاقه مندان برای حضور در این برنامه دعوت می شود.
وعده ی دیدار ما یکشنبه ٢٨ اردیبهشت از ساعت ٩ شب در صفحه اینستاگرام انجمن به آدرس : ilisa1345@

آخرین اخبار