برگزاری دهمین نشست ژورنال کلاب رویکردهای پژوهشی در حوزه بازیابی اطلاعات: نگاهی به هستی شناسی‌ها و سازمان‌دهی دانش

 نشست یاد شده دومین نشست استانی ژورنال کلاب و با همکاری انجمن علمی کتابداری و اطلاع­‌رسانی شاخه خراسان، انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی و دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

عنوان مقاله‌ مورد نظر برای بحث و گفت‌وگو در نشست اسفندماه در ادامه آمده است:

Marcondes, Carlos Henrique (2013). Knowledge Organization and Representation in Digital Environments: Relations Between Ontology and Knowledge Organization. Knowledge Organization. 40(2013)No.2. Pp: 115-122

 نشست با حضور جناب آقای دکتر فتاحی، جناب آقای دکتر فروغی برگزار خواهد شد. مدیر نشست سرکار خانم دکتر ارسطوپور و ارائه دهنده‌های مقاله خانم‌ها صفری و ذاکری فرد، دانشجویان دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی خواهند بود.

گفتنی است، نشست روز یکشنبه، 19 اسفندماه 1397، ساعت 12 تا 14 در دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، سالن شورای شماره 1 برگزار می‌شود.

شرکت در نشست رایگان و برای عموم علاقمندان آزاد است.

 

آخرین اخبار