برگزاری کارگاه آشنایی با مدل تعالی سازمانی بنیاد کیفیت اروپا

 جهت ثبت نام در دوره اینجا را کلیک کنید.

لازم به ذکر است کسانی که این دوره و دوره های تکمیلی را با موفقیت طی کنند، می توانند در آزمون اخذ گواهینامه ارزیاب و ممیز شرکت کنند.

 

 

آخرین اخبار