برگزاري كارگاه اقتصاد نشر كتاب

 اطلاعات تكميلي را مي توانيد از فايل پيوست مطالعه نماييد. و همچنين جهت ثبت نام در كارگاه با دفتر انجمن تماس حاصل نماييد.

 

آخرین اخبار