برگزاری کارگاه اقتصاد نشر کتاب

 اطلاعات تکمیلی را می توانید از فایل پیوست مطالعه نمایید. و همچنین جهت ثبت نام در کارگاه با دفتر انجمن تماس حاصل نمایید.

 

آخرین اخبار