برگزاري جلسه ايجاد انجمن كتابداري شاخه آذربايجان

 

در این جلسه اهداف، ضروریات و بسترهای مورد نیاز تاسیس انجمن و شناسایی ظرفیت‌های بالقوه موجود استان از سوی آقای دکتر زوارقی بیان شد. آقای احمدی به تشریح فعالیت‌های انجمن و روند اجرایی آن پرداخت. همچنین کمیته‌های اجرایی انجمن، شامل کمیته هماهنگی با سازمان‌ها و نهادها و دانشگاه‌ها، کمیته مالی، کمیته اطلاع رسانی و کمیته جذب تشکل‌های دانشجویی و زیر مجموعه‌های این کمیته‌ها جهت انجام و پی‌گیری امور ابتدایی انجمن معرفی شدند. سپس هر یک از اعضاء حاضر در جلسه به بحث و گفتگو در زمینه پیشبرد اهداف انجمن پرداخته و زمینه‌های همکاری خود را اعلام نمودند. در پایان با رأی اکثریت آراء، روز مجمع و انتخابات هیأت مدیره انجمن شاخه آذربایجان پس از هماهنگی و تأیید انجمن مرکزی ، به تاریخ 2 آذر 92مصادف با اخرین روز هفته کتاب، تعیین شد.

آخرین اخبار