برنامه نشست‌های علمی در نمایشگاه کتاب

در ادامه همکاری های پیشین انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با موسسه خانه کتاب در برگزاری برنامه های آموزشی علمی و تخصصی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امسال نیز همانند سالهای پیش این همکاری ادامه یافته است. بر این اساس موسسه خانه کتاب با همکاری انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ارگاه های آموزشی و نشستهای تخصصی را در سرای کارنامه نشر مستقر در نمایشگاه کتاب تهران از ۱۰ تا ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ برگزار می کنند. فهرست برنامه ها به شرح زیر اعلام می شود. لازم به ذکر است که محل برگزاری نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی متعاقبا اعلام خواهد شد. همچنین حضور در این برنامه ها رایگان و آزاد است. علاوه بر این برای حضور در کارگاههای آموزشی گواهی شرکت برای حاضران به تایید انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی و موسسه خانه کتاب ارائه خواهد شد. برنامه نشست را می توانید از فایل پیوست دریافت نمایید.

 

آخرین اخبار