بررسی تغییر نام رشته کتابداری در جلسه بعدی شورای برنامه‌ریزی

 دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی، رییس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و از اعضای گروه کتابداری شورای برنامه‌ریزی و توسعه رشته‌های دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد در آخرین جلسه سال ۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه رشته‌های دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تنها تغییر نام جدید رشته کتابداری طرح مسأله شده و این تغییر نام به تصویب نهایی نرسیده است.

 

 

آخرین اخبار