بازرس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران عضو اصلی «کمیته نشریات و پیایندهای ایفلا» شد

 پاسیار از سال 2017 با گروه علاقه مندی “تاریخ کتابخانه های ایفلا” همکاری دارد و در سال 2018 به عنوان داوطلب با کنگره جهانی ایفلا همکاری داشته است.

کمیته دائمی نشریات و پیایندهای «ایفلا» بر طیف گسترده ای از موضوع های ارتباط علمی متمرکز است. مباحث این کمیته بر دسترسی آزاد، واسپارگاه ها، الگوهای نشر، التمریکس و سنجه های دیگر، داده کاوی و متن کاوی، استانداردهای کتابشناختی، همکاری های کتابخانه های ملی و بین المللی، دسترس پذیری، حفاظت و آرشیو، مدیریت و توسعه مجموعه، مسائل قیمت گذاری، حق مولف، ارتباط با ناشران، تامین کنندگان منابع و سایر نهادها، تاثیرتوسعه فناوری در روند کسب و کار منابع پیایندی تاکید دارد.

مدیریت همه بخش های «ایفلا» بر عهده کمیته های دائمی است. ساختار کمیته دائمی شامل رئیس و  دبیر کمیته، هماهنگ کننده، اعضای اصلی و اعضای مکاتبه ای است.

فرایند داوطلب شدن و رای گیری برای انتخاب اعضای جدید هر دو سال یک باراز طریق فراخوان در وب سایت «ایفلا»  صورت می گیرد و انتخاب اعضا بر مبنای  توانایی و قابلیت های داوطلبان است. اعضای اصلی کمیته دائمی موظفند در نشست هایی که در زمان برگزاری «ایفلا» برگزار می شود، شرکت کنند؛ دربرنامه ریزی ها مشارکت داشته باشند و درصورت عدم حضور دلایل و توضیح منطقی ارائه دهند.

آخرین اخبار