بازدید اعضای کمیته برگزاری کنگره سوم از مدرسه طبیعت دماوند

انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در کنار چند نهاد کتابخانه‌ای و چندین سمن محیط زیستی در سال ۱۳۹۱ باشگاه اطلاعت سبز را راه اندازی کرد تا از ترکیب فعالیت‌های این دو گروه (انجمن‌های محیط زیستی به عنوان تولیدکننده اطلاعات سبز و کتابخانه‌ها به عنوان انتقال دهنده این اطلاعات در گوشه و کنار ایران و در چارچوب خدمات کتابخانه‌های عمومی) مفهوم محیط زیست پایدار را به گوشه و کنار جامعه ایران ببرد.

کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران هم از دومین کنگره یکی از نشست‌های خود را به اطلاعات محیط زیستی یا همان اطلاعات سبز اختصاص داده است. در کنگره اول بیشتر روی مفاهیم و در کنگره دوم روی شیوه‌های آموزش مفاهیم به کاربران با تکیه بر بازی‌های محیط زیستی کار شد و در این کنگره علاوه بر نشست کارگاه هم برگزار گشت.

از سویی در کنگره سال جاری کمیته برگزاری از همکاری بیش از چهل دانشجوی علاقه‌مند برخوردار بود. داوطلبانه در هرچه بهتر برگزار شدن کنگره تلاش کردند و انجمن امیدوار است که شرکت کنندگان از تلاش‌های این گروه رضایت داشته باشند.

در راستای ایجاد دغدغه‌های محیط زیستی و ترغیب کتابداران به توجه ویژه به مسایل محیط زیست، کمیته اجرایی برنامه ویژه‌ای برای بازدید کمیته برگزاری از مدرسه طبیعت دماوند ترتیب داد تا اعضا در فرصتی چهار ساعته بتوانند از فعالیت‌های کودکان در مدرسه طبیعت باز دید کنند و شوه کار مدارس طبیعت را از نزدیک ببینند.  نکته قابل توجه مشارکت کتابداران قدیمی‌تر با همراهی فرزندان خردسالشان به مدرسه و شرکت دادن بچه‌ها در فعالیت‌های مدرسه بود.

در مدرسه طبیعت دماوند به یاد بانوی بزرگ آموزش کودکی و ادبیات کودکان و معلم انسانیت و محیط زیست،‌ توران میرهادی نهال گردویی کاشته شده که عکسی به یادگار در کنار این نهال گرفته شد.

آخرین اخبار