اولین نشست نقد کتاب، از سوی هشتمین دوره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی برگزار می‌شود

برگزاری جلسات نقد درباره یک کتاب خاص یا مجموعه‌ای ازکتاب‌ها نوعی حمایت و تشویق آثار برجسته و بدیع محسوب می‌شود. جلسات نقد با هدف توسعه فضای نقادی و تفکر آزادانه، ایجاد انگیزه و رابطه بین منتقدان و نویسندگان و نیز ترویج فرهنگ کتابخوانی برگزار خواهد شد.

اولین نشست نقد کتاب حاصل همکاری مشترک کمیته پژوهش و انتشارات هشتمین دوره هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، روز شنبه مورخ 15 مرداد ماه 1401 از ساعت 18 الی 20 به صورت مجازی و در بستر ادوبی کانکت کمیته پژوهش به آدرس برگزار می‌شود.

در این نشست، به بررسی کتاب “بازشناختی از دانش‌شناسی؛ گفتارهایی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی” با حضور نویسندگان کتاب دکتر امیرریسمانباف و دکتر رحمت الله فتاحی پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است دکتر یزدان منصوریان به عنوان نقاد در این نشست حضور خواهد داشت.

حضور در این نشست برای عموم آزاد و رایگان است.

آخرین اخبار