اولین «رویداد کتابدارانه» در باغ هنر برگزار شد

 این رویداد با گپ و گفت، طرح نظرها و دیدگاه ها در فضایی دوستانه در ساعت ١٨ به اتمام رسید.

انجمن ضمن تشکر از دوستانی که تشریف آوردند، به اطلاع می رساند رویداد کتابدارانه بعدی در روز سه شنبه ١۴ دیماه ١٣٩۵ از ساعت ١۶,٣٠ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار خواهد شد.

منتظر دیدارتان هستیم.

آخرین اخبار