اولین جلسه کارگروه وب‌سایت انجمن‎

 دستورجلسه

1)گزارش در مورد وضعیت وب سایت

2) تقسیم وظایف در بین اعضاء کارگروه

3) توضیح مراحل انجام کار بر حسب وظایف

منتظر حضور گرم شما هستیم

 

آخرین اخبار