اولین جلسه حضوری کمیته مطالعات صنفی انجمن برگزار شد

 

در ابتدا آقای عمرانی گفتند که باید مشخص کنیم که منظور از صنف چیست؟ کتابدار، دانشجو یا فناوران یا اصنافی که دانش‌‌آموختگان کتابداری در آن شاغلند. تعریف مشخصی از صنف وجود ندارد. عمدۀ رجوع به مسئلۀ صنف، به خاطر بیکاری بوده است؛ در حالیکه کاریابی جزء وظایف انجمن نیست. می‌توان روی شرح شغل کتابدار کار کرد که جزء مطالعات صنفی است.

 دکتر مومنی گفتند که کمیتۀ صنفی می‌توان جوابگوی نیازهای دانش‌آموختگان کتابداری باشد. مطالبات حقوقی و حقیقی کتابداری که وارد رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی می‌شود. در آینده شاید کاریابی و کار روی ارزش‌آفرینی (کارآفرینی) یکی از مسائل مطرح در این کمیته باشد. خوب است که انجمن پای این موضوع است.

خانم مومنی گفتند که ردیف کتابدار وجود دارد. شرح مشاغل دولتی در کتابچۀ سازمان اداری و استخدامی وجود دارد.

 آقای عمرانی تاکید داشتند بررسی کنیم که کدام یک از کارهایی که فارغ‌التحصیلان ما انجام می‌دهند، عمده شده است؟ چه پست‌هایی را می‌توانند کتابداران انجام دهند.

به نظر ایشان کمیته، دو کار می‌تواند انجام دهد:

  1. پیدا کنیم فارغ‌التحصیلان ما کجا امکان کار داریند و کجا می‌توان شرح شغل ایجاد کرد؟
  2. به روز کردن شرح شغل کتابدار: که شامل تغییر رسته‌ها است. در حال حاضر، شغل کتابداری در رستۀ اداری و مالی است. می‌تواند به فناوری ارتقاء پیدا کند. به گونه‌ای که کتابداران بر اساس مهارت امتیاز بگیرند و نه مدرک.

 آقای بگلو پیشنهاد دادند که برای پرورش افراد و رتبه‌بندی آنها برنامه‌ریزی کنیم و انجمن گواهینامه بدهد. مثلا کتابدار سیستم که پایان‌نامۀ ارشد آقای دانش هم در این زمینه است.

 خانم حیدری خاطرنشان کردند که تعریفی که از کتابدار در خدمات کشوری سازمان استخدامی کشور آمده است، خیلی فقیر است. باید تعریف دقیق‌تری داده شود. بر اساس این تعریف در رستۀ اداری و مالی قرار می‌گیریم. باید دید که چه مشاغلی را می‌توان برای کتابدار تعریف کرد. باید روی شرایط احراز هم کار کرد. چون حالا شرایط احراز از فوق‌دیپلم شروع شده است. باید این را نیز تغییر بدهیم، چون در رسته هم تفاوت می‌کند.

باید بازتعریف شغل کتابدار و شرایط احراز را بر اساس انواع کتابخانه بررسی کنیم و دوره‌های آموزشی بازآموزی را برنامه‌ریزی کنیم. به سازمان استخدامی کشور برای به روز کردن شرح مشاغل نامه بنویسیم.

 آقای مسعودی در ادامه بیان کردند که بهتر است از تعریف صنف عبور کنیم. شاید عنوان مسائل شغلی کتابداری بهتر باشد تا مسائل صنفی. ایشان در مورد بحث‌های پنل گفتند که در پنل خوب است که رشته، شغل و صنف تعریف شود و ارتباط میان رشته با شغل مشخص شود. ول ببینیم که چه مشاغلی به صورت رسمی وجود دارد؟ ایشان پیشنهاد دادند که پست‌های رسمی کتابخانۀ ملی را نیز بررسی کنیم.

 پیشنهاد داده شد که کمیتۀ مطالعات صنفی در انجمن تثبیت شود و برای کنگره هم می‌توان گزارش کار داد و هم موضوع مشخص کنیم.

در ادامه آقای زره‌ساز اطلاع دادند که بسیاری از جایگاه‌ها و پست‌ها و معاونت‌های آستان قدس در حال حذف شدن است. حرفه دارد هر روز لاغرتر می‌شود. ایشان پیشنهاد دادند که برای محکوم کردن این کارها واکنش علمی و بیانیه بدهیم و رسانه‌ای کنیم.

 خانم مومنی پیشنهاد دادند که برای کنگره، مشاغل کشوری کتابداری را بررسی کنیم. خانم حیدری هم تاکید کردند که برنامۀ کوتاه‌مدت کمیته، بررسی شرح شغل‌ها باشد.

 آقای عمرانی هم بیان کردند که برای کنگره بررسی کنیم که فارغ‌التحصیل‌های ما کجا می‌توانند کار کنند و کجا کار می‌کنند؟ به بیان دیگر، رصد مشاغلی که کتابداران می‌توانند احراز کنند و یافتن این مشاغل در پست‌های سازمانی مدیریت و برنامه‌ریزی؛ می‌توان روی اصلاح شرح‌شغل‌ها و رتبه‌ها و تعریف شرح شغل‌های جدید نیز تمرکز کرد. در اساسنامۀ انجمن هم مشاوره دادن به سازمان‌ها در زمینۀ شرح مشاغل آمده است.

 آقای مسعودی به طور روشن‌تر بیان کردند که در دو قسمت باید کار کرد: 1. فارغ‌التحصیلان: کجاها بایدکار کنند؟ داخل یا خارج از کتابخانه؛ 2. کتابخانه: شرح شغل‌های کتابخانه را مشخص کنیم.

 آقای بگلو هم بیان کردند که باید مشخص کرد که انجمن چه فعالیت‌هایی در زمینۀ صنف داشته است. در واقع می‌توان کارهای صنفی را از گزارش 15سالۀ انجمن جدا کرد. باید این فعالیت‌ها ثبت و نگهداری شود و در خبرگزاری‌ها انعکاس داده شود.

 

آخرین اخبار