اهدای کارت‌های هدیه و سکه اعطایی به انجمن

اعضای هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران ۵ کارت هدیه به مبلغ ده میلیون ریال را به عنوان کمک مالی به انجمن اهدا کردند. خانم دکتر مریم اسدی و آقایان دکتر رضایی، دکتر افشار، دکتر زین‌العابدینی و عمرانی اعضایی بودند که این کارت‌های هدیه را به انجمن اعطا کردند. چندی پیش نیز استاد پوری سلطانی، یک عدد سکه اعطایی ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را به عنوان کمک مالی به انجمن اهدا نمودند

 

آخرین اخبار