انجمن علمی کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی ایران- شاخه آذربایجان برای حضور در کارگاه‌های آموزشی در نیمه دوم سال ۹۵ و بهار ۹۶ فراخوان داد

 

عنوان کارگاه مدرس تایخ برگزاری مدت زمان

هزینه

ذخیره سازی، پردازش و بازیابی اطلاعات برپایه مارک احمد سلمانی ۱۴/۷/۹۵

۳ساعت( صبح)

۳۰۰ هزار ریال
نگارش حرفه ای در نرم افزارword معصومه ستاری ۲۴/۷/۹۵ ۳ساعت ۳۰۰ هزار ریال
ابزارهای دستیار نگارش و ویرایش مقالات با تاکید بر مقالات انگلیسی مریم مقدمی ۱۲/۸/۹۵ ۴ ساعت (صبح) ۳۰۰هزار ریال
سازماندهی مواد ارشیوی علی احمدی زاویه ۱۲/۸/۹۵ ۳ ساعت( بعد از ظهر) ۳۰۰هزار ریال
اشنایی با نقد کتاب حسن اسدی ۱۷/۹/۹۵

صبح

۳۰۰هزار ریال
آشنایی با اصول و مبانی پژوهش های کیفی رحمان ابراهیمی ۱۷/۹/۹۵ بعد از ظهر ۳۰۰هزار ریال
اموزش ارتباطات در دنیای مجازی دکتر صراف زاده ۸/۱۰/۹۵ یک روزه ۶۰۰هزار ریال
ارگونومی در کتابخانه ها فاطمه پازوکی ۲۷/۱۱/۹۵ ۳ ساعت(صبح) ۳۰۰هزار ریال
اموزش اندنوت دکتر حمدی پور ۲۷/۱۱/۹۵ ۴ ساعت (بعد از ظهر) ۳۰۰هزار ریال
اشنایی با موتورهای جست و جو دکتر نجاری ۱۱/۱۲/۹۶ صبح ۳۰۰هزار ریال
اموزش سواد اطلاعاتی مهدی درم نثاری ۱۱/۱۲/۹۵ ۴ ساعت (بعد از ظهر) ۳۰۰هزار ریال
بازیابی اطلاعات و بازیابی متخصصان دکتر هاشم عطاپور ۲۶/۱/۹۶ ۴ ساعت (صبح) ۳۰۰هزار ریال
مدیریت نشریات علمی فهیمه عباسی ۲۶/۱/۹۶ ۴ ساعت (بعد از ظهر) ۳۰۰هزار ریال

اشنایی با رایانش ابری

مریم مقدمی ۲۳/۲/۹۶ ۳ ساعت( صبح) ۳۰۰هزار ریال

آخرین اخبار