انتصاب عضو برجسته انجمن به عضویت در هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر روحانی در احکام جداگانه‌ای با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 5 عضو هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور را برای مدت چهار سال منصوب کرد. این انتصاب ها در اجرای بند (و) ماده (2) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 1382.12.17 مجلس شورای اسلامی، روز شنبه 19 اسفند و با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت. مطابق این احکام، خانم‌ها دکتر مهری پریرخ، و دکتر فاطمه فهیم نیا؛ از اعضاء و همکاران فرهیخته انجمن و آقایان هوشنگ مرادی کرمانی، دکتر محسن جوادی و علیرضا مختارپور قهرودی برای مدت چهار سال به عنوان اعضای هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور منصوب شدند.

انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با آرزوی موفقیت برای همه اعضای هیئت امنا، امیدوار است حضور این افراد موجب اعتلای بیش از پیش کتابخانه های عمومی و گسترش دسترسی مردم به اطلاعات و دانش شده و بهره گیری از نیروهای متخصص و با انگیزه در تمام سطوح نهاد کتابخانه های عمومی صورت پذیرد.

آخرین اخبار