انتصاب آقای سید ابراهیم عمرانی

بر اساس مصوبه پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران که در روز دوشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۲ در محل دفتر انجمن برگزار شده بود، آقای سید ابراهیم عمرانی به سمت مسئول کمیته همایشهای انجمن انتخاب شدند.

آخرین اخبار