انتصاب آقاي سيد ابراهيم عمراني

بر اساس مصوبه پنجمين جلسه هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران که در روز دوشنبه 28 مرداد ماه 1392 در محل دفتر انجمن برگزار شده بود، آقای سید ابراهیم عمرانی به سمت مسئول کمیته همایشهای انجمن انتخاب شدند.

آخرین اخبار