انتشار جزوه آموزشي كارگاه آموزشي

مدرس اين دوره جناب آقاي حميدرضا هاشميان بودند دوره در چهار بخش مديريت و برنامه ريزي اهداف خط مشي ها و آيين نامه برگزار شد. قرار است جزوه آموزشي اين كارگاه از طريق سايت انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني در اختيار علاقه‌مندان قرار داده شود.

 

آخرین اخبار