انتخاب عضو هيات مديره انجمن كتابداري به عنوان نايب رئيس دبيرخانه حافظه جهاني يونسكو

این اولین بار است که طی بیش از دو دهه فعالیت کمیته مذکور نماینده‌ای از ایران دردبیرخانه حضور مي‌يابد. مدت اینمسئولیت برای یک دوره چهارساله است. خانم فهيم‌نيا دانشيار دانشگاه تهران است و ضمن عضويت در هيات مديره انجمن، رياست كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران را نيز به عهده دارد

آخرین اخبار