انتخاب دبیر علمی و دبیر اجرایی در نخستین جلسه کمیته راهبری کنگره پنجم متخصصان علوم اطلاعات

 * سرکار خانم مهرناز خراسانچی، عضو هیئت مدیره دوره هفتم انجمن، به عنوان دبیر اجرایی کنگره پنجم انتخاب شد.

* جناب آقای دکتر محمد زره ساز، عضو هیئت مدیره دوره هفتم انجمن و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، به عنوان دبیر علمی کنگره پنجم انتخاب شد.

* پیشنهادهای دریافتی برای تم موضوعی کنگره پنجم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. مقرر شد تم اصلی کنگره به زودی انتخاب و اعلام شود.

* در رابطه با نحوه نظرسنجی و انتخاب پنل‌ها و دبیران آنها برای کنگره پنجم بحث شد. مقرر شد با طراحی فرمی برای دریافت اطلاعات پنل ها، زمینه نظرخواهی عمومی و خصوصی از متخصصان فراهم شود. همچنین کاندیداهای دبیری پنل ها شناسایی و از آنها تقاضا شود تا برنامه خود را برای پنل های تخصصی کنگره ارائه دهند.

* مقرر شد جلسه ای با عنوان گردهمائی فعالان کنگره متخصصان در تاریخ 24 تیرماه در محل کتابخانه ملی برگزار شود. در این جلسه که با حضور اعضای کمیته های علمی و اجرایی کنگره چهارم تشکیل خواهد شد، نظرات و دیدگاه های حضار جهت برگزاری هر چه بهتر کنگره پنجم دریافت خواهد شد. 

آخرین اخبار