انتخاب خزانه‌دار هشتمین دوره انجمن به عنوان دبیر گروه‌ علاقمندی تاریخ کتابخانه‌های ایفلا

عضو هیات مدیره هشتمین دوره انجمن کتابداری و اطلا‌ع رسانی ایران از سوی ایفلا برای دوره زمانی ۲۰۲۱-۲۰۲۳ به عنوان دبیر گروه علاقه‌مندی تاریخ کتابخانه‌ها انتخاب شد.

پریسا پاسیار که خزانه دار دوره هشتم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران نیز می باشد، با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «کتابخانه ملی ایران در بحبوحه جنگ شهرها» در کنگره ایفلا 2017، همکاری خود را با گروه علاقه مندی تاریخ کتابخانه ها آغاز کرد و در سال های گذشته در برنامه ریزی فعالیت ها، پیشبرد پروژه ها و داوری مقالات این گروه مشارکت داشته است. گروه علاقه مندی تاریخ کتابخانه ها تحت حمایت کمیته مطالعات نظری و پژوهش و زیر نظر بخش E ایفلا فعالیت می کند و علاوه بر برگزاری نشست های سالانه کنگره، در برنامه اقدام خود دو پروژه مهم تاریخ شفاهی شخصیت های ایفلا و تاریخ شفاهی مدرسان کتابداری را پیگیری می کند.

گروه های علاقه مندی در ساختار ایفلا تحت حمایت کمیته ها شکل می گیرند اما فعالیت ها و نشست های خود را به صورت مستقل برگزار می کنند. رابط میان گروه های علاقه مندی با ساختار ایفلا دبیر گروه است.

لازم به ذکر است که پیش از این، دکتر کری اسمیت، استاد بازنشسته دانشگاه کرتین استرالیا، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ دبیر گروه علاقه مندی تاریخ کتابخانه ها بود. ایفلا از سال ۲۰۲۱ با تغییر در ساختار سازمانی به فعالیت‌های گروه‌های علاقه مندی رسمیت بیشتری داده است. در این تغییرات مدت زمان مسئولیت دبیری گروه‌های علاقه‌مندی محدود شده است و عضویت اعضای گروه‌های علاقه مندی، مانند کمیته‌های ایفلا، به صورت رسمی بررسی و اعلام می شود. دبیر گروه علاقه مندی با توافق اعضای گروه انتخاب می‌شود.

آخرین اخبار