امکان عضویت در انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

 

برای دسترسی به فرم عضویت و اطلاعات بیشتر به سایت انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران مراجعه فرمایید.

 

 

آخرین اخبار