اعلام جوایز ملی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با تاکید بر نوآوریها و خلاقیتهای حرفه ای، نظری و پژوهشی

 

انجمنهای علمی نیز به عنوان نهادهای علمی و پیشرو، می‌کوشند از راه‌های گوناگون و از جمله اعطای جوایز علمی به اعضای جامعه حرفهای و دانشگاهی حوزه خود، آن‌ها را برای انجام پژوهش‌های اصیل و کارهای خلاقانه و ‌نوآورانه، ترغیب نمایند. انجمن علمی کتابداری و اطلاعرسانی ایران نیز با اتخاذ همین رویکرد، از نخستین کنگره حرفهای خود، اعطای جوایز ملی به آثار نو و خلاقانه را در دستور کار قرار داد و اینک با تدوین و تصویب نظام‌نامهاعطای جوایز ملی انجمن این فرایند را رسمیت می بخشد.

انجمن با انتشار نظامنامه اعطای جوایز ملی همه متخصصان، پژوهشگران و علاقه مندان را دعوت به ارسال آثار خود می نماید. فراخوان رسمی به زودی منتشر خواهد شد و بنا بر امکانات موجود و مذاکرات شورای سیاستگزاری جایزه، پیش بینی می شود که در سال 1395 برای سه جایزه حرفه ای، ‌نظری،‌ و آرشیو فراخوان منتشر شود و هر ساله و بر اساس تحقیقات و کارهای نوآورانه و خلاق و امکانات انجمن جوایز دیگری نیز اعلام خواهد شد.

کمیته پژوهش در حال مطالعه روی اولویتهای پژوهشی انجمن است و در آینده نزدیک جایزه ای نیز برای کار روی اولیویتهای پژوهشی انجمن اعلام خواهد شد که احتمالا به کنگره دوم نخواهد رسیید و در کنگره سوم  این جایزه در صورتیکه کار برجسته ای به دستمان برسد اعطا خواهد شد.

نظام‌نامه اعطای جوایز ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

آخرین اخبار