اعضای کمیته علمی چهارمین دوره جوایز ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران انتخاب شدند

بر این اساس، دکتر فریبرز خسروی (رئیس هیئت مدیره)، دکتر محمد زره‌ساز (مسئول کمیته پژوهش)، دکتر میترا صمیعی (مسئول کمیته آموزش)، فرامرز مسعودی (مسئول کمیته برنامه‌ریزی و بهبود مستمر)، مهرناز خراسانچی (مسئول کمیته روابط عمومی)، ابراهیم عمرانی، دکتر افشار و دکتر علیپور حافظی به عنوان اعضای کمیته علمی جوایز ملی انجمن انتخاب شدند. این کمیته وظیفه دارد تا آثار رسیده به دبیرخانه جوایز را در مرحله اول داوری مورد ارزیابی قرار دهد و ضمن انتخاب داوران نهائی جوایز ملی، آثار برگزیده را برای آنها ارسال کند. همچنین خانم دکتر میترا صمیعی به عنوان دبیر چهارمین دوره جوایز ملی انتخاب شدند. مقرر شد فراخوان چهارمین دوره جوایز ملی به زودی اعلام شود.

آخرین اخبار