اطلاعیه کمیته علمی کنگره پنجم: دریافت پیشنهادها برای پنل های کنگره

ایشان مهلت پر کردن این فرم ها را تا ده مرداد اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که پس از گردآوری و تحلیل پیشنهادها، پنل های کنگره پنجم و دبیران آنها توسط کمیته علمی و کمیته راهبری کنگره انتخاب خواهند شد. برای مشاهده فرم به این لینک مراجعه کنید.

آخرین اخبار