اطلاعیه اصلاحیه برگزاری مجمع عمومی و فوق‌العاده

لیکن در اواخر بهمن که تصمیم گرفته شد سال را با گرامیداشت استادی عزیز و گرامی آغاز کنیم،‌ برنامه به صبح منتقل شد تا افراد بیشتری امکان حضور پیدا کنند تا در کنار هم از یک عمر تلاش پربار دکتر نورالله مرادی قدردانی کنیم. در پوستر اولیه که قبلا در سایت انجمن بود، برنامه صبح بوده که اصلاح میکنیم. 

در پوسترجدید،‌ مجمع عمومی بعد از گرامیداشت استاد اعلام شده که این ساعت صحیح است.
بنابراین و بدینوسیله تایید می نماید مجمع عمومی فوق العاده و عادی از ساعت 11:30 آغاز خواهد شد و تلاش می کنیم قبل از نماز ظهر به پایان برسند.
 
با احترام – انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

آخرین اخبار