استخدام کتابدار در کتابخانه

۱. کتابخانه ای معتبر واقع در میدان امام خمینی تهران

۲. کتابخانه ای دانشگاهی در شهر تهران

۱  . کتابخانه ای معتبر واقع در میدان امام خمینی تهران

– شرایط احراز شغل عبارتنداز: 

    ۱. دانشجو یا فارغ التحصیل در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی 

    ۲. مهارت در سازماندهی مطبوعات 

    ۳. ساکن تهران

    ۴. شرط سنی زیر ۳۰ سال

– شرایط شغل:

    ۱. قرارداد به صورت پروژه ای و بدون بیمه 

    ۲. ساعت کاری: ساعت ۸ الی ۱۷

۲. کتابخانه ای دانشگاهی در شهر تهران 

– شرایط احراز شغل: 

    ۱. فارغ التحصیل در مقطع کاردانی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی 

    ۲. مهارت در میز امانت

    ۳.ساکن تهران

    ۴. دارا بودن مهارت اجتماعی مناسب

    ۵. شرط سنی زیر ۳۰ سال و جنسیت ترجیحاً خانم 

   – شرایط شغل: 

    ۱. قرارداد به صورت شرکتی و شامل بیمه و اضافه کار 

    ۲. کتابدار میز امانت

    ۳. ساعت کاری: ساعت ۸ الی ۱۷ (قابل مذاکره)

 

مهلت ارسال رزومه تمام شده است.

 

آخرین اخبار