استخدام کتابدار در کتابخانه

1. کتابخانه ای معتبر واقع در میدان امام خمینی تهران

2. کتابخانه ای دانشگاهی در شهر تهران

. کتابخانه ای معتبر واقع در میدان امام خمینی تهران

– شرایط احراز شغل عبارتنداز: 

    1. دانشجو یا فارغ التحصیل در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی 

    2. مهارت در سازماندهی مطبوعات 

    3. ساکن تهران

    4. شرط سنی زیر 30 سال

– شرایط شغل:

    1. قرارداد به صورت پروژه ای و بدون بیمه 

    2. ساعت کاری: ساعت 8 الی 17

2. کتابخانه ای دانشگاهی در شهر تهران 

– شرایط احراز شغل: 

    1. فارغ التحصیل در مقطع کاردانی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی 

    2. مهارت در میز امانت

    3.ساکن تهران

    4. دارا بودن مهارت اجتماعی مناسب

    5. شرط سنی زیر 30 سال و جنسیت ترجیحاً خانم 

   – شرایط شغل: 

    1. قرارداد به صورت شرکتی و شامل بیمه و اضافه کار 

    2. کتابدار میز امانت

    3. ساعت کاری: ساعت 8 الی 17 (قابل مذاکره)

 

مهلت ارسال رزومه تمام شده است.

 

آخرین اخبار