ارتقای رتبه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی

 وی افزود: کمیسیون انجمن‌های علمی کشور همه ساله عملکرد سال قبل انجمن‌ها را بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها ارزیابی و آن‌ها را با توجه به امتیازهای کسب شده رتبه‌بندی می‌کند.

مسعودی در ادامه بیان کرد: امتیاز انجمن در ۳ سال اخیر سیر صعودی داشته است به گونه‌ای که امتیاز عملکرد انجمن در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۶۳ امتیاز بوده که در سال ۱۳۹۱ به ۵۲۵ امتیاز افزایش و نهایتاً در سال ۱۳۹۲ به ۹۴۳.۷۵ امتیاز رسیده است.

وی در پایان اظهار داشت: در نظام رتبه‌بندی وزارت علوم این امتیاز در طیف رتبه A قرار می‌گیرد. انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از ابتدای سال ۱۳۹۲، کسب رتبه A را جزو اهداف سال خود قرار داده بود که با برنامه‌ریزی منظم و پیگیری آن‌ها منجر به نتیجه گردید.

 

آخرین اخبار