اتمام مهلت ارسال چکیده مقالات نخستین کنگره

 

برای گزارش تجربه های حرفه ای کتابداران و اطلاع رسانان شاغل در کتابخانه ها و مراکزاطلاع رسانی مهلت تا پایان خرداد تمدید می شود زیرا  دعوت از آنها اخیرا صورت گرفته است

همچنین نتایج داوری چکیده مقالات اول تیرماه ۱۳۹۴ اعلام خواهد شد.

آخرین اخبار