آیین نامه حمایت انجمن از همایش های انجمن های علمی دانشجویی تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، آیین نامه حمایت انجمن از همایش های انجمن‌های علمی دانشجویی در رشته علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی در سی و سومین جلسه هیئت مدیره تصویب شد.

1. تعداد همایش‌های دانشجویی برگزار شده؛

2. عضویت اعضای کمیته علمی همایش در انجمن؛

3. همکاری اعضای انجمن علمی دانشجویی در کنگره های انجمن؛

4. ثبت همایش در نمایه های معتبر

از جمله معیارهای ارزیابی انجمن برای حمایت از همایش های انجمن‌های علمی دانشجویی است. انجمن‌های علمی دانشجویی که قصد برگزاری همایش دارند، برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند درخواست حمایت را از طریق رایانه انجمن به آدرس ilisaoffice@gmail.com ارسال کنند.

آخرین اخبار