آثار منتشره انجمن

[lightbox src=”http://ilisa.ir/images/file/Publication/cover_1th-congress.jpg” width=”224″ height=”224″ style=”img-rounded” title=”کتاب نخستین کنگره سالانه متخصصان” align=”left”]

نشست‌های هم‌اندیشی و مقاله‌های نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات ایران

به کوشش: ابراهیم افشار زنجانی، ابراهیم عمرانی، فرامرز مسعودی

ویراست اول، آبان 1394

[button type=”flat success” width=”100″ height=”50″ target=”_self” link=”#”] دریافت نسخه پی.دی.اف [/button]


[lightbox src=”http://ilisa.ir/images/file/Publication/Scientometric_bibliography.jpg” width=”224″ height=”224″ style=”img-rounded” title=”کتاب‌شناسی علم‌سنجی” align=”left”]

کتابشناسی علم سنجی

تدوین: حمیدرضا جمالی مهموئی

(با همکاری کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی)

 ویراست پنجم، آبان 1393

[button type=”flat success” target=”_self” link=”http://ilisa.ir/images/file/Publication/Scientometric_bibliography-v5.pdf”] دریافت نسخه پی.دی.اف [/button] [button type=”flat warning” target=”_self” link=”http://ilisa.ir/images/file/Publication/Scientometric_bibliography-v5.doc”] دریافت نسخه Word [/button]


[lightbox src=”http://ilisa.ir/images/file/Publication/jeldincdl.jpg” width=”224″ height=”224″ style=”img-rounded” title=”کتاب کتابخانه‌های دیجیتالی” align=”left”]

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی

زیرنظر: دکتر مهدی علیپور حافظی 

(با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)

 ویراست اول، بهمن 1392

[button type=”flat success” target=”_self” link=”http://ilisa.ir/images/file/Publication/IncdlFinal.pdf”] دریافت نسخه پی.دی.اف [/button]


[lightbox src=”http://ilisa.ir/images/file/Publication/jeld-har.jpg” width=”224″ height=”224″ style=”img-rounded” title=”هر کتابخانه یک رصدخانه” align=”left”]

مجموعه مقالات همایش ملی هرکتابخانه یک رصدخانه

زیرنظر:دکتر مهدی علیپور حافظی، حمیدرضا جمالی مهموئی

ویراست اول، بهمن 1391

 

[button type=”flat success” target=”_self” link=”http://ilisa.ir/images/file/Publication/rasadkhanefinal.pdf”] دریافت نسخه پی.دی.اف [/button]


[lightbox src=”http://ilisa.ir/images/file/Publication/all-hamayesh-1.jpg” width=”224″ height=”224″ style=”img-rounded” title=”مجموعه مقالات همایش‌های انجمن” align=”left”] مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلا‌ع‌رسانی; جلد اول (1379-1381)

به کوشش: دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی 

 ویراست اول، 1384

 

[button type=”flat success” target=”_self” link=”http:http://ilisa.ir/images/file/Publication/Book1.pdf”] دریافت نسخه پی.دی.اف [/button]


[lightbox src=”http://ilisa.ir/images/file/Publication/all-hamayesh-2.jpg” width=”224″ height=”224″ style=”img-rounded” title=”مجموعه مقالات همایش‌های انجمن” align=”left”] مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلا‌ع‌رسانی; جلد دوم (1382)

به کوشش: دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی 

 ویراست اول، 1384

 

[button type=”flat success” target=”_self” link=”http:http://ilisa.ir/images/file/Publication/Book2.pdf”] دریافت نسخه پی.دی.اف [/button]


[lightbox src=”http://ilisa.ir/images/file/Publication/all-hamayesh-3.jpg” width=”224″ height=”224″ style=”img-rounded” title=”مجموعه مقالات همایش‌های انجمن” align=”left”] مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلا‌ع‌رسانی; جلد سوم (1385-1383)

به کوشش: دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی 

 ویراست اول، 1384

 

 

[button type=”flat success” target=”_self” link=”http:http://ilisa.ir/images/file/Publication/Book3.pdf”] دریافت نسخه پی.دی.اف [/button]


[lightbox src=”http://ilisa.ir/images/file/Publication/roykard.jpg” width=”224″ height=”224″ style=”img-rounded” title=”همایش سازمان‌دهی اطلاعات” align=”left”] مجموعه مقالات همایش‌ سازمان‌دهی اطلاعات رویکردها و راهکارهای نوین

به کوششدکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی، داریوش علیمحمدی 

 ویراست اول، 1389

 

 

 

 


آخرین اخبار