بایگانی کمیته آموزش

برگزاری کارگاه آموزشی سنجش و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی

به اطلاع کلیه دانشجویان و محققان میرساند انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، در صدد برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان سنجش و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی “می باشد.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی چگونه پایان‌نامه‌ای قابل دفاع و ارزشمند تدوین کنیم

به اطلاع کلیه دانشجویان و محققان میرساند انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، در صدد برگزاری کارگاه های آموزشی با عنوان چگونه پایان‌نامه‌ای قابل دفاع و ارزشمند تدوین کنیم:ملاحظات نظری و عملی در اجرا و ارائه پایان‌نامه می باشد.

ادامه مطلب