بایگانی کتاب

انتشار كتاب مجموعه مقالات همايش هر كتابخانه يك رصدخانه

كتاب مجموعه مقالات همايش ملي هر كتابخانه يك رصد خانه به صورت الكترونيكي در سايت انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران منتشر گرديد.

همايش ملي هر كتابخانه يك رصد خانه در تاريخ سوم بهمن 1391 در سالن همايش كتابخانه ملي برگزار شد و كتاب مجموعه مقالات ارائه شده در اين همايش زير نظر دكتر مهدي عليپور حافظي استاديار پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران و دكتر حميدرضا جمالي مهموئي استاديار دانشگاه خوارزمي، تنظيم و در آدرس زير در دسترس كاربران قرار گرفته است.

ادامه مطلب