بایگانی کتاب

انتشار کتاب مجموعه مقالات همایش هر کتابخانه یک رصدخانه

کتاب مجموعه مقالات همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه به صورت الکترونیکی در سایت انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران منتشر گردید.

همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه در تاریخ سوم بهمن ۱۳۹۱ در سالن همایش کتابخانه ملی برگزار شد و کتاب مجموعه مقالات ارائه شده در این همایش زیر نظر دکتر مهدی علیپور حافظی استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی استادیار دانشگاه خوارزمی، تنظیم و در آدرس زیر در دسترس کاربران قرار گرفته است.

ادامه مطلب