بایگانی کاریابی

آگهی استخدام لیسانس کتابداری جهت انجام امور بایگانی و آرشیو در استان اصفهان

شرکت کارخانه جات تولیدی ایران اسپیرال مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سگزی) در زمینه بایگانی و آرشیو اسناد در جهت تامین منابع انسانی از کارجویان با مدرک کارشناسی کتابداری یا رشته های مرتبط بصورت تمام وقت و با برخورداری از حقوق و مزایای مکفی دعوت به همکاری می نماید.

ادامه مطلب