بایگانی هوش مصنوعی در علم اطلاعات و دانش شناسی

اعطای 1۰ گرنت برای شرکت رایگان در مدرسه تابستانی هوش مصنوعی در علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، برای ایجاد بستر مناسب ارتقای مهارت‌های دانشجویان و  دانش‌آموختگان 10 گرنت برای شرکت رایگان در  مدرسه تابستانی هوش مصنوعی در

ادامه مطلب