بایگانی نمایشگاه کتاب

برگزاری نشست‌ها و کارگاهای آموزشی در نمایشگاه کتاب

به اطلاع می‌رساند که نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی سالن کارنامه نشر نمایشگاه کتاب تهران در آدرس مصلی تهران، محل برگزاری نمایشگاه کتاب، نیم طبقه دوم شبستان، انتهای سالن برگزار می‌شود. لازم به توضیح است که برنامه های مذکور با همکاری انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران و موسسه خانه کتاب برگزار می‌شوند.

ادامه مطلب