بایگانی شرکت رایگان

اعطای 1۰ گرنت برای شرکت رایگان در مدرسه تابستانی هوش مصنوعی در علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، برای ایجاد بستر مناسب ارتقای مهارت‌های دانشجویان و  دانش‌آموختگان 10 گرنت برای شرکت رایگان در  مدرسه تابستانی هوش مصنوعی در

ادامه مطلب