بایگانی تلوال، مایک

انتشار فیلم سخنرانی مایک تلوال در مجمع عمومی

به آگاهی علاقه مندان می‌رساند، فیلم سخنرانی مایک تلوال که در مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز چهارشنبه ۲۸ فروردین که در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار گردید این از پایگاه منتشر شده است. لازم به ذکر است فیلم زیر مصاحبه مایک تلوال است که توسط سید ابراهیم عمرانی و احسان محمدی به فارسی برگردانده شده است.

ادامه مطلب