بایگانی ایرانداک

چهارمين جلسه مشترك كميته‌هاي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران برگزار شد.

چهارمين جلسه مشترك كميته هاي انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران روز يكشنبه 11 دي ماه 1390 از ساعت 16-18 در پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، طبقه ششم سالن جلسات برگزار خواهد شد. لذا از تمامي اعضاي كميته ها، متخصصان و علاقه مندان دعوت مي شود تا در اين جلسه حضور به هم رسانده و انجمن را در مسير رشد خود راهنمايي نمايند.

ادامه مطلب

گزارش سومین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

تاريخ برگزاري: یکشنبه 27/09/1390

ساعت شروع: 16 – ساعت خاتمه: 18

اعضای حاضر در جلسه: ، دکتر مهدی علیپور حافظی، مريم اسدي، ابراهیم عمرانی، عباس رجبی، اسماعیل حبیبی، لیلا شعبانی، فاطمه فریدوش، ملیحه درخوش، دکتر حميدرضا جمالی مهموئی، حمیدرضا رادفر، دکتر داریوش مطلبی،‌ مهشيد كريمي

ادامه مطلب

دومين جلسه مشترك كميته‌هاي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران روز يكشنبه 13 آذر 1390

دومين جلسه مشترك كميته هاي انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران روز يكشنبه 13 آذر 1390 ساعت 16-18 در محل پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، طبقه ششم اتاق جلسات برگزار خواهد شد. از تمامي اعضاي كميته هاي انجمن، پژوهشگران و علاقه مندان تقاضا مي شود تا در اين جلسه حضور يافته و با ارائه پيشنهادها و ديدگاههاي خود به غناي فعاليتهاي انجمن كمك رسانند. لازم به ذكر است كه حضور تمامي افراد در اين جلسه آزاد است.

ادامه مطلب