بایگانی استانداردهای کتابخانه عمومی ایران

برای نخستین بار مجموعه استانداردهای کتابخانه عمومی ایران تدوین و تصویب شد

برای نخستین بار در ایران استانداردهای کتابخانه عمومی ایران با مشارکت انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ستاد عالی کانون فرهنگی هنری مساجد و كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان ایران تدوین و به تصویب كمیسیون فنی رسید.

ادامه مطلب