بایگانی ابراهیمی جعفری، پیروز

بازدید گروهی اعضای انجمن از نمایشگاه عکس پیروز ابراهیمی

تهران‌گردی‌های پیروز ابراهیمی در قالب نمایشگاه عکسی در نگارخانه بهزاد به نمایش درآمده است. تم اصلی نمایشگاه پیروز ابراهیمی محله‌های قدیمی تهران چون گذر مستوفی، پامنار، عودلاجان، ناصرخسرو و امازاده یحیی است.

ادامه مطلب