بایگانی ژانویه 1, 2022

با تاکید بر ساماندهی کمیته ها و توجه به ارزیابی عملکرد انجمن، سومین جلسه هشتمین دوره هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران برگزار شد

سومین جلسه رسمی هشتمین دوره هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با حضوررئیس، دبیر، بازرسان و اعضای هیات مدیره ، روز سه‌شنبه مورخ 7

ادامه مطلب