بایگانی بهمن ۵, ۱۳۹۹

برگزاری بیستمین برنامه زنده آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۲۰)” با موضوع “روش‌های پژوهش و ارزیابی در حوزه تعامل انسان با رایانه”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب نمای آموزش (۲۰) را با عنوان “روش‌های پژوهش و ارزیابی در حوزه تعامل انسان با رایانه” با تدریس

ادامه مطلب